INVESTMENT SELECTIONS

INVESTMENT SELECTIONS

A 70 year old man, retired, widow with 2 children, has won 600.000 € in the lottery. He has decided to give half of this money to each son. The oldest who always dreamt about having his own business, has decided to invest the money as capital in a company dedicated to buying and selling art and after doing the corresponding market study the 5 yeAr Forecast indicates the following FNC ( net cash flow): 25.000€, 100.000€, 150.000€, 100.000€ and 75.000€.
The younger brother, more unsure and prudent has decided to open two businesses, assigning each one half of the money.
With the first 150.000€, he wants to buy a small apartment and rent it out during 15 years. He knows that the rent in the area where he wants to invest IS 1.500 € a month.
With the remaining 150.000€, he will try with a health food store in the city center, he Forecasts during the first 10 years the following FNC: -10.000€, -10.000€, -5.000€, -25.000€, 50.000€, 75.0000€, 125.000€, 175.000€, 150.000€ and 125.000€.
Calculate pay-back and VAN ( net present value) OF all the projects and give your opinión of the results
Take into account that there IS no taxation and that the rate is 1,20%

ACTUALITZACIÓ SIMPLE, REPÀS

Aquest mes de gener és molt complicat financerament parlant ja que les empreses, a més de pagar el de cada mes, paguen impostos. Suposa el cas d’ una empresa amb un banc i 12.345,58 € de saldo que ha de pagar:

-sous per 34.896,45 €,

-un lloguer de 2.560,00 €,

-un consums  de 1.863,45 €,

-assegurances per 1.459,35 €

-manteniment informàtic per 1.500 €

-publicitat per 3.210,56 €

-despeses de viatges per 4.000 €

-proveïdors per 56.325,23 €

-seguretat social per 11.563,45 €

-Iva per 5.632,01 €

-Irpf per 7.563,46 €

Si té 4 efectes comercials en cartera, 2 de 20.000 € i 2 de 30.000 €, amb venciments a 30, 60, 90 i 120 dies respectivament, i segons el seu pull bancari l’interès simple anual és del 4%, les comissions de correu de 0,37 € i les comissions variables del 0,1%, calcula si puc pagar. Si no pot pagar-ho tot, que faries?

Salut !

R/.968,18 €

CAPITALITZACIÓ SIMPLE

Hola

Entra a aquest link:

https://www.bancosantander.es/es/particulares/cuenta123?idm=5u-mdssb0&gclid=COyG0sjXoM8CFQaeGwodxXgPTw&dclid=CIao7cjXoM8CFc0YGwod5mYCWw

i Desprès de llegir les condicions del compte 123 del Banc Santander, calcula:

  1. L’ interès total que rebrà una persona que té un saldo avui  al seu compte corrent del BSCH de 1.578,23 €
  2. L’ interès total que rebrà una persona que té un saldo avui  al seu compte corrent del BSCH de 2.950,02 €
  3. L’ interès total que rebrà una persona que té un saldo avui  al seu compte corrent del BSCH de 12.523 €

Hauràs de calcular l’interès diari i n=1dia.

Posa els resultats aquí al blog i comenta que et semblen els tipus d’interès aplicats si et dic que per les imposicions a 12 mesos d’imports superiors als 1.000 €, La Caixa està donant un 0,60 % anual.