PRÉSTECS AMB CARÈNCIA I RETENCIÓ

Hola Classe,

Un soci capitalista ha concedit una  empresa per tal que aquesta inverteixi en maquinària industrial 300.000 € a 3 anys a un tipus d’interès efectiu (i) fixe del 5% i termes amortitzatius mensuals.

I tot estava anant perfecte però l’empresa ha començat a tenir problemes amb el pagament de les quotes i ha demanat carència total el primer semestre del segon any.

Contrueix el quadre d’amortització si el préstec s’ha d’amortitzar en els 3 anys previstos.

Com varia el terme amortitzatiu?

PRÉSTECS AMB INTERÈS REVISABLE I SENSE RECÀLCUL DEL TERME AMORTITZATIU

Hola Classe,

Una empresa de Barcelona vol comprar crèdits comercials incobrables valorats en 450.000 € per un total de 15.000 €, però no té els diners. L’operació és arriscada. És per això que ha pensat demanar un préstec, però nomès ho farà si el total d’interessos a pagar no arriba als 500 €. Les condicions són les següents:

-Principal: 15.000 €

-Revisió trimestral

-Durada d’un any

-Termes amortitzatius mensuals

-Tipus aplicat cada trimestre: Euribor més un punt

-Tipus d’interès anual de sortida: Euribor=4,38%

-Primera Revisió: Euribor=5,27%

-Segona Revisió: Euribor=2,39%

-Tercera Revisió: Euribor=3,90%

-Sense comissions

Assessora si no es recalcula el terme amortitzatiu!

RENDES CONSTANTS

Hola Classe,

Mireu:

https://www.youtube.com/watch?v=CtxqNuf-dWI

Ara el que heu de fer és imaginar que treballeu en una entitat financera i vinc jo amb els meus 44 anys buscant algun producte bancari per estalviar. Com cada mes em sobren 50 € que no gasto, vull posar-los cada dia 1 de mes en allò que m’aconselleu.

Em sonen els plans de pensió, les rendes anticipades, els valors actuals, … Aishhhh ! No sé que fer amb tanta cosa!

Aconsella´m please.

Se´que es preveu una menor esperança de vida de la dona, de 83 anys i que TAE=1,20%.

Gràcies  🙂

INVESTMENT SELECTIONS

A 70 year old man, retired, widow with 2 children, has won 600.000 € in the lottery. He has decided to give half of this money to each son. The oldest who always dreamt about having his own business, has decided to invest the money as capital in a company dedicated to buying and selling art and after doing the corresponding market study the 5 yeAr Forecast indicates the following FNC ( net cash flow): 25.000€, 100.000€, 150.000€, 100.000€ and 75.000€.
The younger brother, more unsure and prudent has decided to open two businesses, assigning each one half of the money.
With the first 150.000€, he wants to buy a small apartment and rent it out during 15 years. He knows that the rent in the area where he wants to invest IS 1.500 € a month.
With the remaining 150.000€, he will try with a health food store in the city center, he Forecasts during the first 10 years the following FNC: -10.000€, -10.000€, -5.000€, -25.000€, 50.000€, 75.0000€, 125.000€, 175.000€, 150.000€ and 125.000€.
Calculate pay-back and VAN ( net present value) OF all the projects and give your opinión of the results
Take into account that there IS no taxation and that the rate is 1,20%

REPASO DE OPERACIONES FINANCIERAS CON RETENCIÓN

Realiza los siguientes ejercicios de repaso:

1.Calcula la retenció fiscal d’una inversió que ha obtingut 4.500 € d’ interessos totals si l’IRPF dels interessos del capital mobiliari és del 19%

R/.3.645 €

2-Una empresa té molts diners a un dels seus bancs i realitza una imposició de  50.000 € a 3 anys a un 3,5 % anual.

Calcula els It de l’operació, la retenció fiscal del 19% sobre els It i el benefici net de l’operació financera.

R/.4.402,07 €

3-Dels 80.000 € que té una empresa a un dels seus bancs decideix invertir 50.000 € en un fons d’inversió conservador a 3 anys i 20.000 € en un fons d’inversió arriscat també a 3 anys. Si la tendència dels tipus d’interès és d’un 1,25% al conservador i d’un 6,15% a l’arriscat, calcula:

-els It de les dues operacions,

-la retenció fiscal del 19% sobre els It de les dues operacions

-i el benefici net  total de l’operació financera.

R/.4.714,30 €

LA RETENCIÓ FISCAL EN LES OPERACIONS FINANCERES

Compara el que guanyes invertint en un fons d’inversió (renda variable) 18.000 € durant 2 anys si les expectatives segons tendencia és aconseguir un 5%, amb invertir 18.000 €  durant 2 anys en una imposició al 2,5% anual si la retenció fiscal és del 19% sobre l’interès total brut. En la teva opinió, desprès d’analitzar el guany amb els càlculs, val la pena asumir el risc?