INVESTMENT SELECTIONS

A 70 year old man, retired, widow with 2 children, has won 600.000 € in the lottery. He has decided to give half of this money to each son. The oldest who always dreamt about having his own business, has decided to invest the money as capital in a company dedicated to buying and selling art and after doing the corresponding market study the 5 yeAr Forecast indicates the following FNC ( net cash flow): 25.000€, 100.000€, 150.000€, 100.000€ and 75.000€.
The younger brother, more unsure and prudent has decided to open two businesses, assigning each one half of the money.
With the first 150.000€, he wants to buy a small apartment and rent it out during 15 years. He knows that the rent in the area where he wants to invest IS 1.500 € a month.
With the remaining 150.000€, he will try with a health food store in the city center, he Forecasts during the first 10 years the following FNC: -10.000€, -10.000€, -5.000€, -25.000€, 50.000€, 75.0000€, 125.000€, 175.000€, 150.000€ and 125.000€.
Calculate pay-back and VAN ( net present value) OF all the projects and give your opinión of the results
Take into account that there IS no taxation and that the rate is 1,20%

Anuncios

REPASO DE OPERACIONES FINANCIERAS CON RETENCIÓN

Realiza los siguientes ejercicios de repaso:

1.Calcula la retenció fiscal d’una inversió que ha obtingut 4.500 € d’ interessos totals si l’IRPF dels interessos del capital mobiliari és del 19%

R/.3.645 €

2-Una empresa té molts diners a un dels seus bancs i realitza una imposició de  50.000 € a 3 anys a un 3,5 % anual.

Calcula els It de l’operació, la retenció fiscal del 19% sobre els It i el benefici net de l’operació financera.

R/.4.402,07 €

3-Dels 80.000 € que té una empresa a un dels seus bancs decideix invertir 50.000 € en un fons d’inversió conservador a 3 anys i 20.000 € en un fons d’inversió arriscat també a 3 anys. Si la tendència dels tipus d’interès és d’un 1,25% al conservador i d’un 6,15% a l’arriscat, calcula:

-els It de les dues operacions,

-la retenció fiscal del 19% sobre els It de les dues operacions

-i el benefici net  total de l’operació financera.

R/.4.714,30 €

LA RETENCIÓ FISCAL EN LES OPERACIONS FINANCERES

Compara el que guanyes invertint en un fons d’inversió (renda variable) 18.000 € durant 2 anys si les expectatives segons tendencia és aconseguir un 5%, amb invertir 18.000 €  durant 2 anys en una imposició al 2,5% anual si la retenció fiscal és del 19% sobre l’interès total brut. En la teva opinió, desprès d’analitzar el guany amb els càlculs, val la pena asumir el risc?

DESCOMPTE COMERCIAL COMPOST

Una promotora de les Canàries ha venut terrenys a una constructora per fer un parell d’urbanitzacións. La constructora s’ha compromès a tenir acabades les videndes en 4 anys i ha entregat 4 pagarès a la promotora en funció de la demanda prevista.

Si els nominals dels pagarès són de 300.000 €, 450.000 €, 600.000 € i 750.000 € i tenen venciments a 4, 5, 6 i 7 anys respectivament, l’ interès compost  anual és del 0,6 % i les comissions per cada efecte són: variables del 0,1 % per efecte i fixes en concepte de correu de 0,37 € per efecte i les Cv tributen al 21% d’ Iva.

Calcula  l’efectiu i l’Iva que cal pagar.

Què et sembla la càrrega financera? I la fiscal?

Calcula també de quin import seria t’impagat en cas que el primer efecte sortís retornat si Cd= 6,25 % més Iva del 21%.

DESCOMPTE COMERCIAL SIMPLE 2

Aquest mes de gener és molt complicat financerament parlant ja que les empreses, a més de pagar el de cada mes, paguen impostos. Suposa el cas d’ una empresa amb un banc i 12.345,58 € de saldo que ha de pagar:

-sous per 34.896,45 €,

-un lloguer de 2.560,00 €,

-un consums  de 1.863,45 €,

-assegurances per 1.459,35 €

-manteniment informàtic per 1.500 €

-publicitat per 3.210,56 €

-despeses de viatges per 4.000 €

-proveïdors per 56.325,23 €

-seguretat social per 11.563,45 €

-Iva per 5.632,01 €

-Irpf per 7.563,46 €

Si té 4 efectes comercials en cartera, 2 de 20.000 € i 2 de 30.000 €, amb venciments a 30, 60, 90 i 120 dies respectivament, i segons el seu pull bancari l’interès simple anual és del 4%, les comissions de correu de 0,37 € i les comissions variables del 0,1% més Iva del 21%, calcula si puc pagar. Si no pot pagar-ho tot, que faries?

Salut !

R/.1.010,15 €, 98.989,85 €, -19.238,53 €

DESCOMPTE COMERCIAL SIMPLE 1

Hola a tots,

A veure si em doneu un cop de ma!

Resulta que estic treballant al Departament Financer de Adecco, i des de l’àrea de tresoreria m’han encarregat preparar el pressupost de tresoreria pel proper dia 1.

Aquesta empresa té 8.000 € de saldo al seu banc i ha de pagar sous per 20.000 €, un lloguer de 2.000 €, un consums  de 1.500 €, manteniment informàtic per 1.500 € i despeses de viatges per 4.000 €.

Si té 4 efectes comercials en cartera, 2 de 5.000 € i 2 de 6.000 €, els 4 amb venciment a 90 dies i segons el seu pull bancari l’interès simple anual és del 4%, les comissions de correu de 0,37 € i les comissions variables del 0,1% més Iva del 21%, calcula si puc pagar.

Salut !

R/.245,06 €, 29.754,94 , 754,94 €

Canvi de tema, llegeix i opina en veu alta:

la-banca-del-futuro