PRÉSTECS AMB CARÈNCIA I RETENCIÓ

Hola Classe,

Un soci capitalista ha concedit una  empresa per tal que aquesta inverteixi en maquinària industrial 300.000 € a 3 anys a un tipus d’interès efectiu (i) fixe del 5% i termes amortitzatius mensuals.

I tot estava anant perfecte però l’empresa ha començat a tenir problemes amb el pagament de les quotes i ha demanat carència total el primer semestre del segon any.

Contrueix el quadre d’amortització si el préstec s’ha d’amortitzar en els 3 anys previstos.

Com varia el terme amortitzatiu?

PRÉSTECS AMB INTERÈS REVISABLE I SENSE RECÀLCUL DEL TERME AMORTITZATIU

Hola Classe,

Una empresa de Barcelona vol comprar crèdits comercials incobrables valorats en 450.000 € per un total de 15.000 €, però no té els diners. L’operació és arriscada. És per això que ha pensat demanar un préstec, però nomès ho farà si el total d’interessos a pagar no arriba als 500 €. Les condicions són les següents:

-Principal: 15.000 €

-Revisió trimestral

-Durada d’un any

-Termes amortitzatius mensuals

-Tipus aplicat cada trimestre: Euribor més un punt

-Tipus d’interès anual de sortida: Euribor=4,38%

-Primera Revisió: Euribor=5,27%

-Segona Revisió: Euribor=2,39%

-Tercera Revisió: Euribor=3,90%

-Sense comissions

Assessora si no es recalcula el terme amortitzatiu!