REPASO DE OPERACIONES FINANCIERAS CON RETENCIÓN

Realiza los siguientes ejercicios de repaso:

1.Calcula la retenció fiscal d’una inversió que ha obtingut 4.500 € d’ interessos totals si l’IRPF dels interessos del capital mobiliari és del 19%

R/.3.645 €

2-Una empresa té molts diners a un dels seus bancs i realitza una imposició de  50.000 € a 3 anys a un 3,5 % anual.

Calcula els It de l’operació, la retenció fiscal del 19% sobre els It i el benefici net de l’operació financera.

R/.4.402,07 €

3-Dels 80.000 € que té una empresa a un dels seus bancs decideix invertir 50.000 € en un fons d’inversió conservador a 3 anys i 20.000 € en un fons d’inversió arriscat també a 3 anys. Si la tendència dels tipus d’interès és d’un 1,25% al conservador i d’un 6,15% a l’arriscat, calcula:

-els It de les dues operacions,

-la retenció fiscal del 19% sobre els It de les dues operacions

-i el benefici net  total de l’operació financera.

R/.4.714,30 €

Anuncios

LA RETENCIÓ FISCAL EN LES OPERACIONS FINANCERES

Compara el que guanyes invertint en un fons d’inversió (renda variable) 18.000 € durant 2 anys si les expectatives segons tendencia és aconseguir un 5%, amb invertir 18.000 €  durant 2 anys en una imposició al 2,5% anual si la retenció fiscal és del 19% sobre l’interès total brut. En la teva opinió, desprès d’analitzar el guany amb els càlculs, val la pena asumir el risc?